Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych

Prawo określa, że wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia wyprodukowane lub wprowadzone na krajowy rynek przed dniem 1 stycznia 2003 r., by mogły być użytkowane, muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązek dostosowania tych maszyn do wymagań minimalnych miał zostać wykonany do 1 stycznia 2006 r., jednak w wielu przedsiębiorstwach do dziś funkcjonują maszyny, które nie zostały zmodernizowane i nadal nie spełniają podstawowych wymagań bezpieczeństwa pracy.

Obowiązek dostosowania maszyn do minimalnych wymagań, zapewniających bezpieczeństwo pracowników wynika z dyrektywy 2009/104/WE. Potocznie nazywana jest on także dyrektywą „narzędziową”. Wprowadzono ją do polskiego systemu prawnego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Nowe maszyny, które wprowadzone zostały na rynek po raz pierwszy już po wejściu Polski do Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania zasadnicze.

Nasza oferta obejmuje:
• Audyt dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
• Ocena stopnia spełnienia wymagań minimalnych przez maszynę
• Doradztwo w zakresie usuwania niezgodności wykrytych podczas audytu
• Stworzenie raportu z audytu
• Pomoc w dobraniu odpowiednich środków bezpieczeństwa
• Sporządzanie rysunków technicznych

W razie pytań prosimy o kontakt.