Weryfikacja zgodności wyrobu

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy z dokumentacją techniczną i unijnym prawodawstwem pozwoli na bezproblemową weryfikację zgodności wyrobu z przepisami UE.

Oferta obejmuje:

  • Weryfikacja wymaganej dokumentacji technicznej
  • Sprawdzenie wyrobu pod względem stopnia spełnienia wymagań zasadniczych
  • Przeprowadzenie ocen ryzyka dla wyrobu
  • Weryfikacja zgodności językowej dokumentacji i informacji zawartych na wyrobie
  • Stworzenie raportu z weryfikacji